Покривът е конструкция, образуваща горното покритие на жилищна сграда или друг вид конструкция.

Основната му цел обикновено е да осигури защита от природните стихии, но също така качествено изпълненият покриви допринася за безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот.Покривите могат да са най-различни като изпълнение. Някои имат отвори или прозорци в тях, за да пропускат светлина в сградите, както и да осигуряват, достъп, вентилация, гледки и т.н. Те често включват и други функции като комини, комуникационна инфраструктура, строителни услуги, канализация, осветление, пътища за достъп и т.н.

При изграждане на покриви могат да се ползват голямо разнообразие от материали за създаването на голямо разнообразие от форми в зависимост от изискванията, които трябва да се изпълнят спрямо местния климат, типа архитектура, предназначението на сградата, наличността на материалите и уменията на самите майстори. Тази статия предоставя необходимата информация за изграждане на двускатен покрив.При строежа на къща много от бъдещите собственици предпочитат изграждането на двускатен покрив, тъй като неговото построяване позволява да се оползотвори подпокривното пространство и то да се превърне в една уютна стая. Оттам насетне собствениците решават – дали това да е стая, таванско помещение за склад или някакъв еид помещение със специално предназначение.

Двускатните покриви са силно предпочитани поради многобройните си предимства.

Дизайнът им не изисква укрепване на основата и това от своя страна освен че улеснява строителите, намалява и цената. Също така позволяват лесен монтаж и рационалност, при използването на подпокривното помещение, а работните материали са на сравнително ниски цени и са налични по всяко време.Традиционното българско строителство толерира изграждане на двускатен покрив, защото е много ефективен при отвеждане на дъждовните капки и на снега. Качественото изпълнение предполага, че дори не е нужна хидроизолация. Майсторите на покриви изграждат двускатени покрития бързо и рентабилно, с цел да се възползвате от всички предимства.

За изграждане на двускатен покрив трябва да намерите строителна фирма изпълнител, която има опит в този вид строителни решения.

Опитните майстори ще гарантират качествен краен резултат, който няма да реализира потенциалните опасности при двускатния покрив. При много тежки атмосферни условия, много силни ветрове, валежи, снегонавявания, има опасност от нарушаване целостта на покрива. Майсторите с опит знаят как да направят, така че да нямате проблеми при тези ситуации. Ако по време на изпълнение на двускатен покрив сте имали мисли да вдигнете етаж над него, това е лошо, защото ще трябва да разрушите целия покрив. Затова е добре предварително да сте наясно с такава възможна ситуация и да го премислите. Иначе, самите майстори си имат свой калкулатор за изчисляване изграждането на скатен покрив.

В сметката ще влязат всички необходими материали за реализирането на покрива. Дървеният материал и гредите, керемидите, капаците, обшивките; в крайната цена влизат цената на труда и всички разходи, които фирмата ще плати за донасянето на самите материали. Обикновено цената се дава предварително цена на квадратен метъ (при някои фирми е така), други предпочитат да показват в графата – цена по договаряне. 

Като собственици, които искат изграждане на двускатен покрив, вие сте длъжни да направите проучване за най-добрите майстори в близост до вас, да разгледате евентуални техни проекти показани онлайн, да проследите комуникацията и активно да участвата в определянето на бюджета на база реални пазарни цени. След като изберете и се договорите, започват изграждането на двускатния покрив.

Facebook Comments